Home>Jokes & Humors>Yo Ta Haluwa Ho

Yo Ta Haluwa Ho !!

भैरे कि श्रीमती दुई वर्षिय आफ्नो छोराको पोट्रि (दिशा) चेक गर्न डाक्टर कहाँ गइछ ।

डाक्टरः (डब्बा खोल्दै) बाबुको पोट्रि खै ! त यो त हलुवा हो ...

भैरेकि स्वास्निः (छक्क पर्दै) अँ ..... डाक्टर साब फोन छ तपाई सँग एक कल गर्नु थियो ।

डाक्टरः किन ??

भैरेकि स्वास्निः डाक्टर साब ! बाबुको पोट्रि त बिहान मेरो बुढाको टिफनमा प्याक भएर पो गएछ ...

Advertisement !!Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.