Home>Jokes & Humors>Mitho Mitho Matra Bolnu

Mitho Mitho Matra Bolnu !!

एउटा बच्चालाई स्कुल जाने बेलामा बाबुले भनेछन। बाबु तिम्रो आज स्कुलामा पहिलो दिन हो। त्यसैले सर हरुसँग मिठो मिठो मात्र बोल्नु ल। छोरा हुन्छ।

सर : बाबु तिम्रो नाम के हो ?

बालक : रसवरि

सर : अनि तिम्रो बुवा आमाको नाम के हो ?

बालक : बुवाको नाम लड्डु आमाको नाम जेरि ?

सर : अनि तमि काहाँ बस्छौ त ?

बालक : म मिठाईको बट्टामा ।

Advertisement !!Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.