Home>Jokes & Humors>Hoina Ali Tala Bata

Hoina Ali Tala Bata !!

तीन देशको प्रधानमन्त्रीहरुको बैठक थियो। अमेरिका , जापान अनि नेपाल।

अमेरिकाका प्रधानमन्त्री भन्नुहुनछ : हाम्रो देशको मान्छेहरुले

आकाश छुने जहाज बनाएका छन्।

नेपाल र जापानका प्रधानमन्त्री एकै साथ(अच्चम मान्दै) : आकाश छुने जहाज!!

अमेरिकाका प्रधानमन्त्री : होइन-होइन अलि तल सम्म मात्र ।

जापानका प्रधानमन्त्री : हाम्रो देशका मान्छेहरु उफ्रेर चन्द्रमा छुन् सक्छन्।

नेपाल र अमेरिकाका प्रधानमन्त्री (अच्चम मान्दै) : चन्द्रमा छुन् सक्छन् !!??

जापानका प्रधानमन्त्री : होइन-होइन अलि तल सम्म मात्र।

अब पालो नेपाली प्रधानमन्त्रीको (के भनौ- के भनौ भन्ने सोच्दा-सोच्दै)

हाम्रो देशको मान्छेहरुले नाकले खाना खान्छन् ।

जापानका प्रधानमन्त्री अनि अमेरिकाका प्रधानमन्त्री (अच्चम मान्दै) : नाकबाट !!??

नेपाल प्रधानमन्त्री : होइन-होइन अलि तल बाट।

Advertisement !!

Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.