Home>Jokes & Humors>Haku Kale Ra Saag Ko Tarkari

Haku Kale Ra Saag Ko Tarkari !!

हाकु : सढ्ढैँ सागको टर्रकारी खाँडा खाँडा वाक्क लागिसक्यो बुरी,

अरु केहि नया बनाउन आउँदैन टलाई ??

पुतली: सागको तरकारीमा त iron हुन्छ... नि मेरो राजा ।

हाकु: अनि daily iron ख्वाएर के मेरो के आचीबाट जगडम्बा रड निकाल्ने

बिचार छ कि क्या हो टेरो मायाम्पका !!!!

Advertisement !!Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.