Home>Jokes & Humors>Haku Kale Ra Lamkhutte

Haku Kale Ra Lamkhutte !!

Chinese, Japanese र Nepali को बिचमा तलवारबाजी competition चल्दैथ्यो ।

Chinese ले सुन्तला हावामा फल्यो र ५ टुक्रा पारीद्यो.....

Japanese ले अङ्गुर हावामा फल्यो र १० टुक्रा पारीद्यो.....

Nepal बाट चाही हाम्रो हाकु काले रैछ

हाकुले लाम्खुटेलाई हावामा उडाएछ र तल्वार घुमाएछ ।

तर अचम्म !!!!

लाम्खुटेको टुक्रा भएन र यतिकै उडेर गयो ।

यो देखेर Chinese र Japanese ले हाकु कालेलाई जिस्काउदै भन्यो,

खै त, केही नि गर्न सकिनस् तैले

कालेले आफ्नै स्टाइलमा भन्यो -

"म्यामपाका, याड राख्, यो लाम्खुटे अब कहिले नि बाउ बन्न सक्डैन......

Advertisement !!

Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.