Dating !!

एउटा आइमाई श्रीमानको मिल्ने साथीसँग डेटिङमा गई छिन |

फोनको घन्टी बज्छ ।

आइमाई : हजुर, हुन्छ ! बाइ

आइमाई आफ्नो प्रेमीलाई हेदै हास्छिन :

मेरो श्रीमानले भन्नु भयो कि उहा तपाईंसँग गल्फ खेल्दै हुनुहुन्छ रे !

Advertisement !!Disclaimer
Copyright © 2009-15. All rights are reserved.